ဘဂၤလာေဒ႔ခ်္နိုင္ငံသား ဘဂၤလီရခိုင္မ်ား၏ ရန္မွ မိမိနိုင္ငံကိုကာကြယ္ပါ။

Saturday, 26 January 2013

ရခိုင္ျပည္နယ္ကို လုယူရန္ (ALP) အၾကမ္းဖက္စခန္း၌ အၾကမ္းဖက္သင္တန္း တက္ေနေသာ ဘဂၤလာႏြယ္ဖြား ဘဂၤါလီရခိုင္မ်ား

ALP အၾကမ္းဖက္စခန္း၌ ရခိုင္ျပည္နယ္ကို လုယူရန္ အၾကမ္းဖက္သင္တန္း သင္ယူေနေသာ ဘဂၤလာနိုင္ငံဖြား ဘဂၤါလီေခါေတာ ရခိုင္အၾကမ္းဖက္ ေသာင္းက်န္းသူမ်ား။

Saturday, 8 December 2012

ရခိုင္တိုင္းရင္းသားတို႔အား သတ္ျဖတ္ေနေသာ ရခိုင္အေရျခံဳ RNDP အၾကမ္းဖက္အုပ္စု ဘဂၤါလီ ေခါေတာရခိုင္မ်ားအား ေခ်မႈန္းၾက

ယူနီေဖာင္ဝတ္ ရခိုင္အေရျခံဳ ဘဂၤါလီ ေခါေတာရခိုင္မ်ားႏွင္႔ RNDP အၾကမ္းဖက္သမားအုပ္စုတို႔
အၾကမ္းဖက္သတ္ျဖတ္ရန္ ျမိဳ ႔ျပင္ လယ္ကြက္ တေနရာ၌ ေတြ႔ဆံု၍ အစီစဥ္မ်ားကိုေျပာျပ ေနစဥ္


အခုတေလာ ရခိုင္ျပည္နယ္၌ ဘဂၤလာေဒ႔ခ်္ စစ္တေကာင္းသား အမ်ားစုျဖင္႔ ဖြဲ႔စည္းထားေသာ နိုင္ငံေရး
ပါတီအမည္ခံ RNDP ဘဂၤါလီ ေခါေတာရခိုင္ အၾကမ္းဖက္သမားမ်ားမွ ရခိုင္ျပည္နယ္သား တိုင္းရင္းသား
စစ္စစ္မ်ား ျဖစ္ေသာ ရခိုင္တိုင္းသားတို႔အား ဓါး၊လွံ၊သံခြ်န္စသည္႔တို႔ကို ကိုင္ေဆာင္ကာ အုပ္စုဖြဲ႔၍
လမ္းသြား လမ္းလာ ရခိုင္တိုင္းရင္းသားတို႔အား အုပ္စုဖြဲ႔ ဝိုင္းဝန္ ခုတ္ထစ္သတ္ျဖတ္ေနမႈမ်ား မၾကာခဏ
ျဖစ္ေနေၾကာင္း ေဒသခံ ရခိုင္တိုင္းရင္းသားတို႔၏ သတင္းေပးပို႔မႈအရသိရသည္။

အခုရက္ပိုင္အတြင္း မင္းျပားၿမိဳ႕နယ္မွာ ရခုိင္အေရျခံဳ ဘဂၤါလီရခိုင္ RNDP အၾကမ္းဖက္သမားတို႔၏ 
အုပ္စုဖြဲ႔ ဝိုင္းဝန္ သတ္ျဖတ္မႈေၾကာင္း ရခိုင္တိုင္းရင္းသား (၆) ေယာက္ထက္ မကအသတ္ခံခဲ႔ရျပီး 
အခ်ိဳ ႔မွာမႈ အသက္မေသဘဲ ဓါးခုတ္ ဒဏ္ရာ ျပင္းထန္းစြာျဖင္႔ ေဆးရံုတက္ေဆးကုသမႈခံယူ
ေနသူမ်ားလည္ရွိေနေၾကာင္းစံုစမ္းသိရွိရသည္။
 
 
 

Tuesday, 4 December 2012

ရခိုင္ အေရျခံဳ ဘဂၤါလီ ေခါေတာရခိုင္တို႔၏ လူမဆန္ေသာ လုပ္ရပ္မ်ားကို ကန္႔ကြက္ၾကပါေဒသခံ မူစလင္တို႔အား စာနာျပီး စားစရာ ရိကၡာမ်ား ေရာင္းခ်ေပးခဲ႔သျဖင္႔ ဘဂၤါလီ ေခါေတာ ရခိုင္ဆိုသူ ရခိုင္အတု တို႔၏
ဖမ္းဆီးျခင္းကို ခံရျပီး မတရား အနိုင္က်င္႔ ေစာ္ကားခံေနရေသာ ေဒသခံ ရခိုင္တိုင္းရင္းသား စစ္စစ္တစ္ဦး
 

ဘဂၤလာေဒ႔ခ်္နိုင္ငံ စစ္တေကာင္းေတာင္တန္းသား ဘဂၤါလီ ဗုဒၶဘာသာ ရခိုင္ဆိုသူ ဘဂၤါလီ ေခါေတာရခိုင္
အတုမ်ား ရခိုင္ျပည္နယ္ထဲ ခိုးဝင္လာျပီး ေရွးပေဝသဏီကပင္ ေနထိုင္လာေသာ ေဒသခံ ရခိုင္တိုင္းရင္း
သားစစ္စစ္တို႔အား ယခုလို အနိုင္က်င္႔ ေစာ္ကားလိမ္႔မည္ဟု မည္သည္႔ ရခိုင္တိုင္းရင္းသားကမွ ထင္ထား
မည္မဟုတ္ပါ။

တဖက္နိုင္ငံ ဘဂၤလာနယ္စပ္ တစ္ေလွ်ာက္မွာ ေနထိုင္ေနေသာ ဘဂၤါလီ ဗုဒၶဘာသာဝင္တို႔သည္
ႏွစ္စဥ္ မိသားစုလိုက္ တစ္သုတ္ျပီး တစ္သုတ္ ရခိုင္ျပည္နယ္တြင္းသို႔ ခိုးဝင္အေျခခ်လာေနတာကို
ေဒသခံ ရခိုင္တိုင္းရင္းသား စစ္စစ္တို႔က မသိက်ိဳးႏြံ႔ျပဳခဲ႔တယ္။မိမိတို႔နဲ႔ မ်ိဳးရိုးတူ ဘာသာတူ ဆိုျပီး
ခိုးဝင္ အေျခခ်လာတာကို မသိခ်င္ေယာင္ ေဆာင္ေပးခဲ႔တယ္။ အဲဒီလို႔ ခိုးဝင္လာသူမ်ားအား ရခိုင္ေဒ
သတြင္း၌ အေျခခ် ေနထိုင္နိုင္ေရးအတြက္ လိုအပ္သည္႔ လူဝင္မွဴး ၾကီးၾကပ္ေရးဆိုင္ရာ အကူအညီမ်ား
ကိုမူ ၁၉၈၈ ခုႏွစ္ေနာက္ပိုင္းမွာ ခိုးဝင္လာျပီး ရခိုင္ေဒသတြင္ လုပ္ပိုင္ခြင္႔ အာဏာ တစ္ခုခုရထားေနသူူ
ဘဂၤါလီရခိုင္မ်ားက ကူညီပ႔ံပိုးေပးေလ႔ရွိပါသည္။


Saturday, 1 December 2012

ALP အၾကမ္းဖက္သမားအုပ္စုႏွင္႔ RNDP ရခိုင္ျပည္နယ္လုယူေရးအုပ္စုတို႔၏ အၾကမ္းဖက္မႈသတ္ျဖတ္မႈမ်ား ထုတ္ေဖၚေျပာျပီ

ALP အၾကမ္းဖက္အုပ္စုႏွင္႔ RNDP ရခိုင္ျပည္နယ္လုယူေရး ပါတီတို႔ အၾကမ္းဖက္မႈမ်ား ထုတ္ေဖၚေျပာျပီ

သမၼတၾကီးကို ေထာက္ခံျခင္းျဖင္႔ ဘဂၤါလီ ရခိုင္အတု ALP အၾကမ္းဖက္သမားအုပ္စုအား ပူးေပါင္းတိုက္ထုတ္ၾက စို႔ဘဂၤလာေဒ႔ခ်္ နယ္စပ္တစ္ေလွ်ာက္က ခိုးဝင္လာျပီး သူူတို႔ကို သူတို႔ ရခိုင္လူူမ်ိဳး ဟန္ေဆာင္ေနေသာ
ဘဂၤါလီေခါေတာ ရခိုင္အတုမ်ားကို ေဖၚထုတ္အေရးယူဖို႔ သမၼတၾကီး ဦးသိန္းစိန္အေနျဖင္႔ မျဖစ္မေန
ထည္႔သြင္း စဥ္စားဖို႔ အခ်ိန္အခါက ေတာင္းဆိုေနပါျပီး။

ဘဂၤလာေဒ႔ခ်္နိုင္ငံ နယ္စပ္တစ္ေလွ်ာက္မွာ ေနထိုင္ေနတဲ႔ ဘဂၤလာေဒ႔ခ်္နိုင္ငံသား ဘဂၤါလီ ဗုဒၶဘာသာ
ဝင္မ်ား ႏွစ္စဥ္း (၂၀၀၀) ႏွစ္ေထာင္ ကေန (၃၀၀၀)သံုးေထာင္ေက်ာ္ တို႔သည္ ၎တို႔၏ အိုးအိမ္မ်ားကို
ေဆြမ်ိဳးမ်ားအား ေပးအပ္ကာ ျမန္မာနိုင္ငံဘက္သို႔ ကူးဝင္လာေနေၾကာင္း ဘဂၤလာအစိုးရမွ တရားဝင္
သတင္းထုတ္ျပန္ခ်က္အရသိရသည္။ အလားတူ သတင္းမ်ိဳးကို ဘဂၤလာေဒ႔ခ်္အစိုးရမွ တစ္ႏွစ္လွ်င္
တစ္ၾကိမ္းပံုမွန္ ထုတ္ျပန္ေလ႔ရွိပါတယ္။

ဘဂၤလာ-ျမန္မာနယ္စပ္ ဘဂၤလာေဒ႔ခ်္နိုင္ငံ စစ္တေကာင္းေတာင္တန္းေဒသ ရြာေတာ္ခရိုင္ ရုန္ေမာ္ျမိဳ႔နယ္ ရုန္ေမာ္ျမိဳ ႔နယ္ ဆိုတာ ဘင္ဒရိုဘင္ခရိုင္က ဘဂၤါလီ ရခိုင္ ဗုဒၶဘာသာ သက္သက္သာ ေနထိုင္ရာ
ရြာမ်ားျဖစ္သည္။ အဆိုပါ ျမိဳ႔နယ္တဝိုက္၌ ေရွ ႔ယခင္ကတည္းက ေနထိုင္လာေသာ ဘဂၤါလီရခိုင္
ဗုဒၶဘာသာ မ်ားသည္ ရြာလံုးကြ်တ္ ရခိုင္ျပည္နယ္သို႔ ခိုးဝင္လာျပီးလွ်င္ ထိုမွတဆင္႔ ျပည္မဘက္သို႔
ေရြ ႔ေျပာင္းေနထိုင္လာသူမ်ား သိန္းေပါင္းမ်ားစြာရွိေနပါျပီး ၎တို႔ထဲမွ ပညာတတ္အခ်ိဳဆိုလွ်င္
လႊတ္ေတာ္အပါဝင္ လုပ္ပိုင္ခြင္႔ရွိေသာ အာဏာရွိေနရာ အေတာမ်ားမ်ားမွာ ေနရာယူထားျပီး၍ ယခု အခါ ရခိုင္ျပည္နယ္ကို ခြဲထြက္ျပီး ဘဂၤါလီရခိုင္အတု သမၼတနိုင္ငံ ထူေထာင္ရန္ အျပင္းအထန္ၾကိဳးစား အားထုတ္ လာသျဖင္႔ ရခိုင္ျပည္နယ္အတြက္ ရင္ေလးမိပါတယ္။

ဘဂၤလာေဒ႔ခ်္က ခိုးဝင္လာတဲ႔ ဘဂၤါလီမူစလင္မ်ားကို စစ္ေဆးေဖၚထုတ္ရတာ လြယ္ကူသေလာက္
ဗုဒၶဘာသာဝင္ ျဖစ္ေနေသာ ဘဂၤါလီရခိုင္မ်ားကိုမူ စစ္ေဆးေဖၚထုတ္ရန္ အလြန္ ခတ္ခဲ နိုင္ပါသည္။
အဘယ္႔ေၾကာင္းဆိုေသာ ၎တို႔သည္ ရခိုင္တိုင္းရင္းသားမ်ားႏွင္႔ ဘာသာတူ ရုပ္ရည္တူ လူမ်ိဳးတူေတြ
ျဖစ္ေနလို႔ပါဘဲ။Sunday, 18 November 2012

ရခိုင္ျပည္နယ္တြင္ ေနထိုင္ခဲ႔ေသာ ဗုဒၶဘာသာ ျမန္မာၾကီးလူမ်ိဳး တစ္ဦးရဲ ႔ ရင္ဖြင္႔သံ

ရခိုင္နိုင္ငံေတာ္ စီမံကိန္းအရ နယ္ေျမလုပြဲ


''ေမလ'' ေနာက္ဆံုးပတ္ကေန စတင္ျဖစ္ပြားေနေသာ ရခိုင္ျပည္နယ္က အၾကမ္းဖက္မႈမ်ားကို ေစာင္႔ၾကည္႔
ေနသူ သန္း (၆၀)ေက်ာ္ ျမန္မာျပည္သူမ်ား အေနနဲ႔ ရခိုင္ျပည္နယ္ အဝွမ္းက ဆိုးသြမ္း လုယက္ မီးရိႈ ႔ သတ္ျဖတ္မႈေတြရဲ ႔ ေနာက္ကြယ္ကေရာ ေျဗာင္ေရာ ပါဝင္ပတ္သက္ေနသူမ်ားႏွင္႔ ေနာက္ဆက္တြဲ အမွန္တရားမ်ားကိုလည္ ေတြ႔ျမင္ခဲ႔ရျပီးလို႔ က်ေနာ္ ယူဆပါသည္။

ျပညတြင္းက ဘဂၤါလီေခါေတာရခိုင္ အၾကမ္းဖက္သမားေခါင္းေဆာင္

အမွန္ကား လတ္တလာ ျဖစ္ပြားေနေသာ ရခိုင္ျပည္နယ္က ပဠိပကၡါေတြဟာ လူအုပ္စု တစ္စုနဲ႔ တစ္စု အျပန္အလွန္ အၾကမ္းဖက္ျခင္းမ်ိဳးမဟုတ္ဘဲ ဘဂၤလာေဒ႔ခ်္နိဳင္ငံ နယ္စပ္တစ္ေလ်ွာက္မွာ ေနထိုင္ေနသူ ဘဂၤါလီေခါေတာ ရခိုင္အၾကမ္းဖက္သမားမ်ား ေခတ္အဆက္ဆက္က ျမန္မာပိုင္နက္ ရခိုင္ျပည္နယ္ထဲ ခိုးဝင္လာမႈ မ်ားျပားရာကေန ဘဂၤါလီရခိုင္ ဗုဒၶဘာသာ ရခိုင္အႏြယ္ဝင္ဆိုေနသူ ေခါေတာရခိုင္ အၾကမ္းဖက္သမားေခါင္းေဆာင္ ေဒါက္တာေအးေမာင္ (RNDP) ဥကၠဌ ႏွင္႔ ဂ်ပန္နိဳင္ငံေရာက္ မုဒိမ္း
ေကာင္ ျပည္ေျပးေဒါက္တာ ေအးခ်မ္းတို႔ ရခိုင္နိဳင္ငံေတာ္ ထူေထာင္ေရးအိပ္မက္ စီးမံကိန္းထဲက ပြဲဦး ေျခလွမ္း အျဖစ္နယ္ေျမလုပြဲတစ္ခုသာျဖစ္ပါသည္။

ဤတိုက္ခိုက္မႈတြင္ ေခါင္းစဥ္းအျဖစ္ ( မသီတာေထြး) ဆိုေသာ အမည္တစ္ခုကို ဘဂၤါလီ ေခါေတာရခိုင္
ေဒါက္ေအးေမာင္၏ စီစဥ္ ညြန္ၾကားခ်က္ အရ သူ၏ေနာက္လိုက္ တပည္႔မ်ားျဖစ္ေသာ RNDP ပါတီဝင္မ်ား ႏွင္႔ ဝံသာႏု ရကၡိတာဆိုေသာဘဂၤါလီ ေခါေတာရခိုင္ ေျမေအာက္အၾကမ္းဖက္ဂိုဏ္တို႔မွ ရခိုင္ျပည္နယ္အႏွံ႔  အဆက္မပ်က္ ျမိဳ ႔တစ္ျမိဳ ႔မွ တစ္ျမိဳ ႔သို႔ ဝါဒျဖန္႔မႈမ်ား စတင္ခဲ႔ျပီးမွ စနစ္တက်အကြက္စိဖန္တီးခဲ႔ျခင္း
ျဖစ္သည္။

ေဒသခံတို႔၏ အဆိုအရ ညအေမွာင္ကို အကာကြယ္ယူ၍ (ALP) ေခၚ ဘဂၤါလီေခါေတာရခိုင္ အၾကမ္းဖက္
သမားတို႔မွ မြတ္စလင္အမ်ိဳးသားတို႔ ဘုရားဝတ္ျပဳရာတြင္ ဝတ္ေလ႔ရွိေသာ အကၤ်ီးႏွင္႔ ဦးထုပ္မ်ားဝတ္၍ စက္ေလွငယ္မ်ားျဖင္႔ မူစလင္ရြာမ်ားသို႔ ခ်ဥ္းကပ္လာျပီးလွ်င္ အိမ္မ်ားကို မီးရိႈ ႔ျခင္း၊ ထြက္ေျပးရန္ၾကိဳစား
သူအမ်ိဳးသား၊အမ်ိဳးသမီးႏွင္႔ ကေလးငယ္မ်ားကို ရက္ရက္စက္စက္ ပစ္သတ္ျခင္း၊ မူစလင္တို႔ ပိုင္ဆိုင္ရာ ေရႊ၊ေငြ အတြင္းပစၥည္းမ်ားကို လုယူျခင္း


Tuesday, 5 June 2012

ဘဂၤလာေဒ႔ခ်္ဘက္က ခိုးဝင္လာတဲ႔ ဘဂၤလီရခိုင္ ဗုဒၶဘာသာအတုမ်ားကို အၾကမ္းဖက္သမားမ်ားဟု ရန္ကုန္တိုင္း ဒု-ရဲမွဴးၾကီး ေျပာျပီ


ရန္ကုန္တိုင္း ရဲတပ္ဖြဲ႔ ဒုတိယ ရဲမွဴးၾကီး သက္လြင္ )

ျပႆနာ မၾကီးထြားေစရန္ႏွင့္ သြားလာေနေသာ ခရီးသြားမ်ား အေႏွာက္အယွက္ မျဖစ္ေအာင္ ေဆာင္...ရြက္ျခင္းသာ ျဖစ္တယ္။
Miss Management မွားယြင္းတဲ႔ စီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈစနစ္ မျဖစ္ေအာင္ လုပ္တတ္ဖို႔ အေရးၾကီးပါတယ္။

ခုျဖစ္တဲ႔ ျပႆနာက လူမ်ိဳးေရးႏွင့္ မဆိုင္ဘူး။ ႏုိ္င္ငံသားတိုင္းရဲ႕တန္းတူ အခြင့္အေရးပဲ။ လူတုိင္းရရမယ္။

လူ ၁၀ ဦးကိုသတ္တယ္ဆုိတာ အၾကမ္းဖက္မႈပဲ။ တကမၻာလံုးက လက္မခံဘူး။ ဒီအမႈေဖာ္ထုတ္ႏိုင္ဖို႔ ဒု၀န္ၾကီးနဲ႔ ရဲခ်ဳပ္တုိ႔ ရခိုင္ကို ေရာက္ေနပါၿပီ။ ကၽြန္ေတာ္တို႔အေနနဲ႔ အကိုင္အတြယ္ မတတ္ရင္အေရးယူခံရမယ္။ ဘက္လုိက္လို႔မရဘူး။
 

ကိုယ္ေမြးတဲ႔ေမ်ာက္ ကိုယ္႔ ျပန္ေျခာက္ဆိုတာ ဒါမ်ိဳးလား

ရခိုင္အမ်ိဳးသားတိုးတက္ပါတီရဲ ႔ လက္ကိုင္တုတ္ လူရမ္းကား လူမိုက္ အၾကမ္းဖက္သမားမ်ား ဘဂၤလီရခိုင္
စစ္တေကာင္းရခိုင္ဆိုသူ အၾကမ္းဖက္လိုလားသူ စစ္ေသြးၾကြမ်ားက ရခိုင္တိုင္းရင္းသားတိုးတက္ေရးပါတီ ရဲ ႔ဂုဏ္သိကၡါကိုပါ ထိပါးလာသည္ အဆံုး ေအာက္ပါအတိုင္း ေၾကညာခ်က္ထုတ္ရျပီ။


၁။ ၂၈. ၅. ၂၀၁၂ ေန႔တြင္ ျဖစ္ပ်က္ ေပၚေပါက္ခဲ့ေသာ ရခိုင္ျပည္နယ္၊ ရမ္းျဗဲျမိဳ႕နယ္၊ ေက်ာက္နီေမာ္ ေက်းရြာ အုပ္စု၌ ရခိုင္ အမ်ိဳးသမီးအား လူမဆန္စြာ မုဒိမ္းျပဳက်င့္ ရာဇ၀တ္မႈက်ဴးလြန္ သတ္ျဖတ္ ခံခဲ့ရမႈ အေပၚ၊ ရခိုင္တိုင္း ရင္းသားမ်ား တိုးတက္ေရးပါတီ အေနျဖင့္ မ်ားစြာ စိတ္ထိခိုက္ ၀မ္းနည္း ေၾကကြဲ ရပါသည္။
၂။ ၃.၆. ၂၀၁၂ ေန႔တြင္ ရခိုင္ျပည္နယ္၊ ေတာင္ကုတ္ျမိဳ႕၌ အစၥလာမ္ဘာသာ၀င္ ခရီးသြားျပည္သူ (၁၀)ဦးအား ရက္စက္စြာ သတ္ျဖတ္က်ဴးလြန္ၾကမႈအေပၚ တြင္လည္း ကြ်ႏ္ုပ္တို႔ ရခိုင္တိုင္းရင္းသားမ်ား တိုးတက္ေရးပါတီအ ေနျဖင့္ လံုး၀လက္ခံ ႏိုင္ဖြယ္ရာ ျဖစ္ရပ္မဟုတ္ေၾကာင္း ရႈျမင္သံုးသပ္ပါသည္။
၃။ ရန္လိုမုန္းတီးျခင္း၊ ရက္စက္ျခင္း၊ အၾကမ္းဖက္ျခင္း၊ အစြန္းေရာက္ လြန္းျခင္းမ်ားသည္ ယဥ္ေက်းေသာ လူ႔အ ဖြဲ႔အစည္း အဆင့္ဆင့္အေနျဖင့္ ယေန႔ကာလတြင္ ခါးခါးသီးသီး လက္ခံႏိုင္စရာ မရွိေသာ အခ်က္မ်ားျဖစ္ေပသည္။


Monday, 4 June 2012

ဘဂၤလာေဒခ်္နိုင္ငံသား ဘဂၤလီ ဗုဒၶဘာသာ ရခိုင္ဆိုသူ စစ္ေသြးၾကြ အၾကမ္းဖက္သမားတို႔၏ အၾကမ္းဖက္သတ္ျဖတ္မႈမ်ား

ဘဂၤလာေဒ႔ခ်္ နိုင္ငံဘက္က ခိုးဝင္ျပီး ရခိုင္ျပည္နယ္ အနယ္နယ္ အရပ္ရပ္မွာ အေျခခ်ေနထိုင္ေနတဲ႔ ဘဂၤလီဗုဒၶဘာသာရခိုင္ စစ္ေသြးၾကြ အၾကမ္းဖက္သမားတို႔၏ အုပ္စုဖြဲ႔ အၾကမ္းဖက္
သတ္ျဖတ္မႈၾကီးတရပ္ ဇြန္းလ (၃)ရက္ေန႔ တနဂၤေႏြေန႔ ညေနပိုင္းမွာ ေတာင္ကုတ္ျမိဳ ႔ေပၚတြင္  ျဖစ္ပြားခဲ႔သည္။ အၾကမ္းဖက္သတ္ျဖတ္ခံရသူမ်ာသည္ ျမန္မာမူစလင္အမ်ားစုျဖစ္ျပီး
ဗုဒၶဘာသာဝင
တစ္ဦးလည္း ပါဝင္ေၾကာင္းသိရသည္။ဒီသတင္းကို ၾကားၾကားခ်င္ တကယ္မျဖစ္ပါေစနဲ႔လို႔ ဆုေတာင္း မိခဲ႔ပါတယ္။ ဒါေပမဲ႔ က်ေနာ္တို႔ဆုေတာင္းတာ ေနာက္က်သြားျပီး လူယုတ္မာ ဘဂၤလီရခိုင္ စစ္ေသြးၾကြတို႔ရဲ႔
အၾကမ္းဖက္သတ္ျဖတ္ျခင္းကို ခံခဲ႔ရသူ ဗုဒၶဘာသာဝင္ တစ္ေယာက္အတြက္က်ေနာ္တို႔ ခံစားေနရသလို
မူစလင္ေတြလည္း ေသဆံုးသူ မူစလင္ေတြအတြက္ခံစားေနရမယ္ဆိုတာက်ေနာ္တို႔နာလည္ပါတယ္။
က်ေနာ္တို႔ ျမန္မာျပည္သူအားလံုး မူစလင္လူထုနဲ႔ အတူ ထက္တူထက္မွ်ခံစားရပါေၾကာင္း သတင္း
ပါးလိုက္ပါတယ္။

 စစ္ေတြ႔ျမိဳ ႔ေပၚက ရဲစခန္းတစ္ခုကိုလည္း စစ္ေသြးၾကြ ဘဂၤလီဗုဒၶဘာသာရခိုင္ အၾကမ္းဖက္သမားမ်ားက ဝင္ေရာက္စီးနင္းျပီး လက္နတ္တိုက္ေဖါက္၍ လက္နတ္မ်ား ရယူရန္အထိ ၾကံစည္လာသည္႔အတြက္ လံုျခံဳေရး ရဲဝန္ထမ္းမ်ား၏ ပစ္ခတ္ျခင္းျဖင္႔ လူစုခြဲခဲ႔ရသည္ဟုသိရသည္။